01.04.2015. darbiniekam izsniegts avanss 300 EUR. Avansa norēķinu atskaite tiek iesniegta par 250 EUR. 27.06.2015. darbiniekam tiek izsniegts nākamais avanss 400 EUR. Tātad 01.07.2015. kopējais avansa atlikums ir 450 EUR (50 EUR + 400 EUR), un tas pārsniedz minimālās algas apmēru. Vai tas nozīmē, ka darbinieks ir guvis darba algai pielīdzināmu ienākumu, par kuru jāmaksā darbaspēka nodokļi? Ja tā, vai par algu ir uzskatāmi no 1.avansa neiztērētie 50 EUR, 90 EUR (450 EUR – 360 EUR) vai visa summa 450 EUR? Kā rīkoties, ja darbinieks 20.jūlijā iesniedz avansa norēķinu dokumentus par 400 EUR?