Ikdienas darbībā uzņēmumam var rasties situācijas, kad norēķinus par uzņēmumam nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem veic darbinieks par saviem līdzekļiem. Lai atlīdzinātu darbiniekam radušās izmaksas, tiek sagatavots avansa norēķins. Apskatām būtiskākos grāmatvedības, nodokļu un labas pārvaldības principus, ko būtu svarīgi ievērot, lai izvairītos no ar avansa norēķiniem saistītajiem riskiem.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir avanss.
  • Kādi attaisnojuma dokumenti jāpievieno avansa norēķinam, lai tas būtu atzīstams grāmatvedībā.
  • Kādu avansu pielīdzina algota darba ienākumam.
  • Kas visbiežāk krāpjas ar avansa norēķiniem.