Vai avansa norēķinu persona var iesniegt grāmatvedībā čekus, kvītis un pavadzīmes par precēm, kas pirktas ārpus darba laika vai brīvdienās? Avansa norēķinu persona nereti iesniedz čekus par pirkumiem ārpus darba laika, jo darba laikā konkrēto preci nav iespējams iegādāties. Vai ir pareizi avansa norēķinu personas izdevumus grāmatot kredīta kontā 2380 "Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam", ja darbinieks uzņēmuma vajadzībām nepieciešamo iegādājas par saviem naudas līdzekļiem, iesniedzot čeku?

Kā rīkoties ar čekiem par degvielas iegādi, ja uzņēmumam ir sava degvielas karte, kas noformēta konkrētam darbiniekam noteiktas firmas degvielas uzpildes stacijā, bet ir situācijas, kad darbinieks aizmirst degvielas karti un nopērk degvielu par skaidru naudu vai arī nopērk degvielu citā degvielas uzpildes stacijā?