Jau atkal secinu, ka jaunos likumus ir jāpārlasa vairākkārt, analizējot konkrētus jautājumus. Tos nevar lasīt kā romānu. Arī skatoties jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un Ministru kabineta noteikumus, sākotnēji bija sajūta, ka te viss ir "pa vecam", bet iedziļinoties pamanīju vairākas izpētes vērtas nianses.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (GPL) un Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" pamatlīdzeklis (PL) ir kustama vai nekustama ķermeniska lieta, kam jāatbilst identiskiem kritērijiem, kā iepriekš spēkā esošajā Gada pārskatu likumā un MK noteikumos Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" noteiktajiem, proti:

  • tam jābūt sabiedrības īpašumam vai arī iegādātam finanšu nomā;
  • tas tiks / tiek izmantots saimnieciskajai darbībai – preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai citiem, sabiedrības pārvaldei un administratīvā nolūkā (arī grāmatveža dators ir PL), citu PL uzturēšanai, darba un vides aizsardzības prasību izpildei;
  • tā lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā 1 parastais darbības cikls.