Kā veikt uzskaiti iegādātai ēkai kopā ar iekšējām komunikācijām un inženiertīklu sistēmām (apkures sistēma, ūdensvads, gāzesvada tīkli, ventilācijas sistēma)? Vai to drīkst uzskaitīt I kategorijā kā 1 pamatlīdzekli (PL)? Kā uzskaitīt nolietojumu?