Sabiedrība sniedz vieglo taksometru pakalpojumus, ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Tika iegādāti un uzstādīti taksometru skaitītāji (40 gab.), to cena svārstās 400-600 EUR, ekspluatācijas laiks - 7 gadi. Kā šos izdevumus pareizi iegrāmatot? Skaitītājs ir neatņemama automašīnas sastāvdaļa Vai tos uzreiz var uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem, pielīdzinot tos automašīnas aprūpes izdevumiem? Vai grāmatot kā pamatlīdzekli, mazvērtīgo inventāru? Ja tiek lauzts kāds nomas līgums un auto vairs netiek izmantots, vai uzņēmumam tad ir tiesības norakstīt skaitītāja vērtību (vai atlikušo vērtību) izdevumos?