Vai izdevumus par datorprogrammu atjauninātajām versijām drīkst kapitalizēt, proti, likt kā papildu vērtību datorprogrammas uzskaites vērtībai?