2017.gadā saskaņā ar 2015.gadā pieņemtajiem grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem sagaidāmas ievērojamas izmaiņas. Taču tās vēl nav "stāsta beigas".

Izskatot Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto konceptuālo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības uzsākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem", Ministru kabinets (MK) 27.09.2016. sēdē lēma valsts 2017.gada budžeta likumprojekta paketē iekļaut grozījumus MUN likumā, kuros paredzēta MUN režīma izbeigšana ar 01.01.2019. Šajā sēdē valdība minētos grozījumus akceptēja.

Kādas ir būtiskākās izmaiņas, kas MUN maksātājiem jāņem vērā nākamgad un 2018.gadā? Jāatceras gan, ka valsts 2017.gada budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas gaitā var rasties vēl kādi papildu priekšlikumi.

Atteikšanās no MUN maksātāja statusa

Lai gan normatīvajos aktos [1] kā termiņš Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informēšanai par atteikšanos no MUN maksātāja statusa (tāpat kā MUN statusa iegūšanai) no nākamā gada ir noteikts 15.decembris, jāatceras, ka mikrouzņēmumam, paredzot ar nākamo gadu zaudēt MUN maksātāja statusu, ne vēlāk kā līdz 1.decembrim ir pienākums rakstveidā brīdināt savus darbiniekus, ka ar nākamo gadu darba devējs pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas ieturēs no tā algas nodokli atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) un veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) likumā par VSA noteiktajā kārtībā.