Kā no 01.01.2017. jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks ar uzskaites periodu - 3 mēneši? Kā jāmaksā VSAOI, ja darbinieks vienā mēnesī nostrādājis mazāku stundu skaitu, savukārt nākamajā mēnesī - lielāku stundu skaitu, bet kopsummā par 3 mēnešiem darbinieks nostrādājis pilnu darba laiku? Vai šādā gadījumā par mēnesi, kurā darbinieks nav nostrādājis pilnu darba laiku, darba devējam būs jāmaksā papildu VSAOI?