Jānis Liepiņš ir darba ņēmējs 2 uzņēmumos – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) "LAPA" (mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs), kurā viņa alga ir 200 EUR mēnesī, un SIA "PĒCIS" (nodokļus maksā vispārējā režīmā), kurā Jāņa alga ir 1000 EUR mēnesī. Kā šādā situācijā jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no 01.01.2017.? Vai SIA "LAPA" ir jāveic papildu VSAOI aprēķini?