Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" tika pieņemti 30.11.2015. Ir laiks sākt "zīlēt", ko tie sola. Sākumā gan gribu precizēt, kas vispār jāsaprot ar vārdu salikumu "sociālās iemaksas". Gan sabiedrība, gan likumdevējs pieņem, ka tas ir nodoklis, un tā arī tiek uztverts. Man gribētos tulkot to mazliet citādi.

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) nosaka: "Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa."