Mūsdienu darbaļaužu iztēle mēdz būt tiešām apbrīnojama, kad viņu prātos top dažādas "shēmas", lai saņemtu iespējami ilgāk un vairāk pabalstu. Lai to novērstu, tika pieņemti un šī gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Likums), paredzot vairākas būtiskas izmaiņas pabalstu piešķiršanā.

Bezdarbniekiem slimot vairs nav izdevīgi

Tiesības uz slimības pabalstu vairs nav personai, kas saslimusi mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām (pēc darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanas). Savukārt personai, kam darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām un 1.darbnespējas diena bijusi līdz 31.12.2016., slimības pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar tiesību normām, kas bija spēkā līdz 31.12.2016.