Jau gandrīz gadu ir spēkā 30.11.2015. pieņemtie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", ar kuriem no 01.01.2017. tiks ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai tiešām 2017.gadā "vilks būs paēdis un kaza dzīva"?

Grozījumos likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) paredzēts, ka no 01.01.2017. par noteiktiem
darba ņēmējiem darba devējam būs pienākums maksāt minimālās VSAOI, ja viņu nopelnītais ienākums pārskata mēnesī jeb (citējot likumā noteikto) ar VSAOI apliekamais objekts nesasniegs pārskata periodam noteikto apmēru.

Atbilstoši likuma par VSA 20.3panta (stāsies spēkā 01.01.2017.) 1.daļai minimālo VSAOI apmērs ir saistīts ar valstī noteiktās minimālās bruto mēneša darba algas apmēru, kas saskaņā ar plānotajiem grozījumiem atbilstošajos Ministru kabineta (MK) noteikumos 2017.gadā būs 380 EUR. 2017.gadā ir noteikts samazināts minimālo VSAOI objekts, proti, 3/4 no minimālās mēneša darba algas jeb 285 EUR, savukārt no 01.01.2018. minimālo VSAOI objekts būs vienāds ar MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Tātad standarta situācijā, ja neizpildīsies likuma par VSA 20.3panta 10.daļā noteiktie nosacījumi un darba ņēmējam 2017.gadā kalendārajā mēnesī pirms nodokļu nomaksas aprēķinātā darba alga būs līdz 285 EUR, uzņēmumam par šo darba ņēmēju no saviem līdzekļiem būs jāmaksā VSAOI par starpību, kas veidojas starp darba ņēmēja faktiski saņemto bruto darba algu (t.sk. arī citiem ar darba attiecībām saistītiem ienākumiem, kā noteikts likuma par VSA 14.panta 1.daļā) un minimālo VSAOI objekta apmēru.