Pilsētas domes izveidoto komisiju darbā ir iesaistīts liels skaits pilsētas iedzīvotāju. Par katru komisijas sēdē pavadīto stundu persona saņem noteiktu atlīdzību. Komisijas sēdes tiek apmeklētas pēc brīvprātības principa. Ir daži komisijas locekļi, kas domi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādījuši kā pamata darba vietu, kas varētu liecināt, ka šīs personas nav nodarbinātas nekur citur (mājsaimnieces u.tml.). Mēnesī par dažu stundu darbu aprēķinātais atalgojums varētu būt 20 - 40 EUR apmērā. Atsevišķos mēnešos atalgojuma nav vispār, jo komisiju sēdes nav notikušas. Vai par šīm personām "darba devējam" (domei) no 01.01.2017. būs jāpiemaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI), kas aprēķinātas no 3/4 minimālās algas, gan par mēnešiem, kad ir bijis atalgojums, gan par mēnešiem, kad tas nav bijis?