2020. gada vasarā tika veikti grozījumi normatīvajos aktos, precizējot gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem. Papildinātā deklarācijas veidlapa izmantojama, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu un turpmākajiem gadiem.