Saimnieciskās darbības veicējiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija līdz 2023.gada 1.jūnijam. Deklarācijā attiecībā uz saimniecisko darbību jāaizpilda D3 vai D31 sadaļa. D3 sadaļu aizpilda saimnieciskās darbības veicēji, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, savukārt D31 sadaļu aizpilda saimnieciskās darbības veicēji, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.