2022. gada janvārī Satversmes tiesa lēma, ka saimnieciskās darbības veicējiem 80% ierobežojums izdevumiem neatbilst Satversmei. Vai tas nozīmē, ka saimnieciskās darbības veicējiem jālabo iepriekšējo gadu deklarācijas, lai atgūtu pārmaksāto nodokli? Kā veikt labojumus?

Ierobežojumi kopš 2017. gada

2017. gada jūlijā likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) tika veikti diezgan būtiski grozījumi, un divi no tiem paredzēja jaunus ierobežojumus saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanā:

11. panta 3.1 daļa – ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;

11.1 panta 6.1 daļa – ja maksātājam pēc 11.1 pantā noteikto korekciju veikšanas ar nodokli apliekamais ienākums ir mazāks par 20 procentiem no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20 procentiem no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.