Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā izdarītie grozījumi ievieš dažas korekcijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanā par 2020. un 2021. gadu, kā arī gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā nodokļa samaksas termiņos.