1.marts ir datums, no kura lielākā daļa fizisku personu var sākt iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Algota darba veicējiem gada ienākumu deklarēšana reizēm asociējas ar loteriju – būs nodokļu pārmaksa vai nāksies nodokli piemaksāt. Saimnieciskās darbības veicējiem pirms gada ienākumu deklarācijas sagatavošanas jāpārskata sava iepriekšējā gada grāmatvedība un visi ieņēmumi un izdevumi jānorāda pareizajās vietās deklarācijā un tās pielikumos.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi ieraksti jāpārbauda saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā.
  • Kā proporcionāli sadalīt izdevumu summu atbilstoši lauksaimniecības un citu nozaru ieņēmumiem.
  • Kā krājumu izmaiņas ietekmē uzskaitītos izdevumus.
  • Kā aprēķina pamatlīdzekļu nolietojumu, kas iekļaujam saimnieciskās darbības izdevumos.
  • Kurā iedzīvotāju ienākuma nodokļa žurnāla ailē jānorāda darbiniekiem veiktās VSAOI.
  • Kā jāaizpilda deklarācijas D3 pielikums lauksaimniekiem.