2021. gada vidū mainījās nodokļu piemērošanas kārtība autoratlīdzībām. Sākotnēji bija paredzēts pusgadu ilgs pārejas posms, un, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, autoratlīdzību saņēmējiem būtu jākļūst par saimnieciskās darbības veicējiem. Tomēr gada nogalē likumi tika grozīti – autoratlīdzību saņēmējiem tika dotas tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem vēl arī 2022. gadā.