Jautājums par attaisnotajiem izdevumiem fiziskas personas gada ienākuma deklarācijā. Es, kā vecāks, apmaksāju bērnam visus izdevumus saistībā ar B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanu – mācības autoskolā, braukšanas nodarbības pie instruktora, eksāmenu kārtošanu. Vai šie izdevumi var tikt iekļauti kā attaisnotie izdevumi par manu apgādājamo? Bērns mācās 11.klasē un nestrādā. Plānots, ka šīs iemaņas lieti noderēs turpmāk, uzsākot darba gaitas.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam ir tiesības gada ienākumu deklarācijā apliekamo ienākumu samazināt par attaisnotajiem izdevumiem par pieaugušā apmācību darbā un profesionālo sagatavotību un bērna līdz 18 gadiem interešu izglītību – pulciņiem un nodarbībām.