Individuālais komersants kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Gada ienākumu deklarācijā ir aprēķinājis apliekamo ienākumu no citiem saimnieciskajiem ienākumiem, saskaņā ar proporcijām atņēmis neapliekamos objektus un rezultātā sanāk maksāt lielu iedzīvotāju ienākuma nodokli. Taču katru gadu ir lieli zaudējumi no iepriekšējiem periodiem un lieli izdevumi. Kur paliek šo zaudējumu summas? Vai tās var kaut kādā veidā iekļaut apliekamajā ienākumā, lai to samazinātu?