Pašnodarbinātais kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Viņš nodarbina darbinieku, kurš darba laikā savas vainas dēļ sabojā inventāru. Darba devējs un darbinieks rakstiski vienojas, ka darbinieks segs radušos zaudējumus, kas novērtēti 100 eiro apmērā, – darba devējs šo summu ieturēs no darbinieka darba algas. Kā šo darījumu jāatspoguļo saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā?