Vēlos reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs un sniegt grāmatvedības ārpakalpojumus. Tā kā klienti (citi saimnieciskās darbības veicēji) man sniegs fizisku personu datus (savus datus, juridisku personu darbinieku datus, patieso labuma guvēju datus), vai man nepieciešams izstrādāt personu datu aizsardzības un apstrādes noteikumus? Ja nepieciešams, tad kādiem dokumentiem man jābūt attiecībā uz personu datiem? Vai es būšu datu pārzinis vai apstrādātājs?