Pašnodarbināta persona Margarita sniedz pakalpojumus skaistumkopšanā. Tiek pieaicināta speciāliste, pašnodarbinātā persona Liesma, lai sniegtu papildu pakalpojumus Margaritas klientiem, par ko klienti norēķinās ar Margaritu. Liesma par saviem pakalpojumiem izraksta rēķinu Margaritai. Liesma izmanto gan savus, gan Margaritas materiālus un instrumentus. Jautājumi:

  • Vai Margarita saņemtos rēķinus drīkst iekļaut savos izdevumos? 
  • Vai šādā situācijā nav darba devēja un ņēmēja pazīmju par slēptām darba attiecībām? 
  • Kādu dokumentu labāk savstarpēji noslēgt starp Margaritu un Liesmu?
  • Vai Margaritai par izmaksātajām summām Liesmai ir jāiesniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām summām?