Vai autoratlīdzības līgums ietekmē darba stāžu? Kā zināms, šobrīd no autoratlīdzībām tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā, bet iepriekš VSAOI no autoratlīdzībām netika maksātas vispār. Vai sociālās iemaksas ietekmē darba stāžu? Vai to ietekmē tikai nostrādātais laiks? Kas ir darba stāžs, kaš dod tiesības uz pensiju? Ko darīt, ja nav saglabājušies apliecinoši dokumenti par darba stāžu pagātnē?