Grāmatvedības likuma 34. panta 2. daļas 4. punktā noteikts, ka par ārpakalpojuma grāmatvedi nav uzskatāma tāda persona, kas veic tikai 2. daļas 3. punktā minētos pienākumus, tai skaitā vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanu. Vai pareizi, ja fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs – klientiem kārto grāmatvedību tikai vienkāršā ieraksta sistēmā, tā nav uzskatāma par ārpakalpojuma grāmatvedi un uz to neattiecas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NIL likums) prasības?