Neesmu reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, bet veicu sev piederoša meža izciršanu un kokmateriālu pārdošanu. 2018.gadā noslēdzu cirsmas izstrādes līgumu ar SIA “X”. Nauda no izpildītāja par darījumu tika saņemta trīs maksājumos. Lai nodrošinātu vienu kokmateriālu piegādi, sākotnēji tika nodoti apaļkoki pa vienu summu, taču aprēķins un norēķins par lietkokiem un zariem tika veikts pēc lietkoku un zaru šķeldas realizācijas uz šī paša līguma pamata. Ņemot vērā, ka mežs ir liels, koku izvešana notika vairākos ciklos. Vai šis būtu uzskatāms par vienu darījumu vai vairākiem? Kuros gadījumos vienu kokmateriālu piegādi var uzskatīt par darījumu, kas veikts saimnieciskās darbības ietvaros? Vai Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē šī ir uzskatāma par saimniecisko darbību?