Vai zemnieku saimniecība (ZS), kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kā arī ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, drīkst pārdot lopus saimniecības vienīgajam īpašniekam? Īpašnieks nav darba attiecībās ar savu ZS. Kādi nodokļi jāmaksā?