Pašnodarbinātā persona ir reģistrējusies kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Tās darbības veids ir pakalpojumu sniegšana. Ja pašnodarbināta persona nevar izmaksāt sev dividendes, kādi vēl varētu būt varianti, kā izņemt uzkrājušos peļņu? Kādi nodokļi ir jāsamaksā?