Eiropas Savienības Tiesa (EST) 16.03.2017. pieņēmusi vienu no salīdzinoši retajiem spriedumiem lietā par muitas tiesībām pēc Latvijas tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem. Strīds lietā Nr.C‑47/16 radies starp Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un SIA "Veloserviss" (Veloserviss) par importētāja tiesībām paļauties, ka preču izcelsmes sertifikāts izdots, pamatojoties uz eksportētāja sniegtu patiesu informāciju.

Lietas būtība

Veloserviss 2007.gadā Eiropas Savienībā (ES) importēja velosipēdus (preces) no Kambodžas un laida tos brīvā apgrozībā. Pamatojoties uz Kambodžas valdības izsniegto "A forma" izcelsmes sertifikātu, Veloservisam, importējot preces ES, nebija jāmaksā ievedmuitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

2008.gadā VID veica pirmo pēcmuitošanas pārbaudi par periodu, kurā Veloserviss importēja preces. Pārbaudes laikā VID neatklāja trūkumus Veloservisa iesniegtajos importa dokumentos. 2010.gadā VID no Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) saņēma informāciju, ka Kambodžas valdības izsniegtajā izcelsmes sertifikātā par attiecīgajām precēm iekļauta nepatiesa informācija, kā arī secināja, ka eksportēšanas valsts muitas iestāde, izsniedzot izcelsmes sertifikātu, ir pieļāvusi vairākas kļūdas. Pēc informācijas saņemšanas no OLAF VID veica atkārtotu ievedmuitas dokumentu pārbaudi, kuras rezultātā par spēkā neesoša izcelsmes sertifikāta iesniegšanu aprēķināja Veloservisam budžetā maksājamo nodokli un nokavējuma naudu.