06.10.2015. Eiropas Savienības tiesa publicēja spriedumu Maximillian Schrems pret Data Protection Commissioner (Facebook) lietā, kas pamatīgi satricināja personas datu aizsardzības nozari Eiropā. Vai Facebook rada draudus Eiropas Savienības rezidentu personas datu drošībai? Kas ir "drošais patvērums", vai tas ir tiešām "drošs", un kā minētais spriedums ietekmē Latvijas uzņēmumu darbību?