Sazinoties ar dažādu iestāžu amatpersonām, nereti jūtamies bezspēcīgi, jo skaidrs taču, ka ierēdnim ir taisnība! Tomēr – vai vienmēr? Praksē nereti vērojamas situācijas, kad iestāde nerīkojas atbilstoši normatīvajam regulējumam, tāpēc sniegsim atsevišķu procesuālo aspektu izvērtējumu, kas privātpersonai ir būtiski, piedaloties administratīvajā procesā iestādē.