Šī gada 22.maijā pēc vairāku gadu darba pie likumprojekta tika pieņemts Mediācijas likums. Likuma mērķis ir veicināt civiltiesisku strīdu risināšanu ārpus tiesas un nostiprināt mediāciju kā alternatīvu veidu domstarpību risināšanai.