Zināms, ka fiziskās personas var veikt saimniecisko darbību, reģistrējoties un maksājot nodokļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Saskarsmē ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) fiziskajām personām nereti aktuāls ir jautājums par skaidras naudas uzkrājumiem. Kādi pierādījumi pamato skaidras naudas uzkrājumu izcelsmi un ir nodrošināmi nodokļu administrācijai? Šovasar Augstākā tiesa (AT) ir pieņēmusi spriedumu, kurā sniedz skaidrojumu.