Valdes loceklis (vienlaicīgi arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) vienīgais dalībnieks) izsniedz savam SIA aizņēmumu ar, piemēram, 10% likmi gadā. Katru mēnesi uzņēmums izmaksā valdes loceklim aprēķinātos procentus, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 10% apmērā. Vai šis darījums ir jāiekļauj uzņēmuma ienākumu nodokļa (UIN) deklarācijā? Ja nē, tad kāds ir pamatojums? Ja jā, tad pēc kādas metodes un kurās ailēs tas jānorāda?