Persona, kura kā dalībnieks ir ierakstīta dalībnieku reģistrā, ir tiesīga saņemt dividendes. Līdz ar to ir būtiski, lai dalībnieku reģistrā tiktu savlaicīgi atspoguļots aktuālais daļu īpašumtiesību statuss un gadījumā, ja daļas tiek pārdotas vai citādi atsavinātas (piemēram, uzdāvinātas), par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.