Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku un akciju sabiedrības (AS) akcionāru sapulces lēmumi var būtiski ietekmēt šo kapitālsabiedrību nākotni. Proti, nereti īpašnieku un pārvaldes institūciju iekšējo nesaskaņu dēļ tādi lēmumi var būt pamats kapitālsabiedrības mantas izsaimniekošanai, maksātnespējai vai pat to prettiesiskai pārņemšanai.