Tiek veikta SIA "AA” reorganizācija, par iegūstošo sabiedrību kļūst jaundibināta SIA "BB”, kuras dalībnieks ir fiziska persona (iegūst 100% daļas). Reorganizācijas rezultātā tiek sagatavots SIA "AA” mantas sadales akts un noteikts mantas sastāvs, kas nodalāms SIA "BB". Vai reorganizācijas un mantas sadales rezultātā nodalot iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu jaundibinātajai SIA "BB”, ir jāpiemēro likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, attiecīgi piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā?