Pēc dividenžu aprēķināšanas (2017.gadā) sabiedrība samaksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli  no dividendēm 10%, bet dividendes dalībniekam tiks izmaksātas pa daļām gadā laikā, jo nav vēl izmaksātas dividendes par 2016. gadu. Sapulces protokolā netika norādīts termiņš, kādā ir jāizmaksā dividendes. Vai dalībnieku sapulces protokolā obligāti ir jānorāda ienākuma gūšanas diena?