Multinacionālu uzņēmumu skatījumā Baltijas valstu tirgus kopā, visdrīzāk, tiek uzskatīts par niecīgu. Tomēr, lai tajā darbotos, vairums gadījumos katrā valstī ir reģistrētas komercsabiedrības. Eiropas Savienības (ES) pamatlikums (Eiropas Kopienas dibināšanas līgums) garantē brīvību veikt uzņēmējdarbību (brīvu personu pārvietošanos) un brīvību kapitāla apritei. Uzņēmums dažādu, tajā skaitā, nodokļu apsvērumu dēļ var izvēlēties pārvietot savu darbību no vienas valsts uz otru. Attiecīgi Eiropas dalībvalstu tiesību aktos ir iekļauta iespēja veikt arī pārrobežu apvienošanu.