Vai akciju sabiedrības (AS) valdes loceklis - tēvs, dodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, var turpināt piedalīties AS sapulcēs un parakstīt dokumentus? Darba līgums ir noslēgts.