Vai dividenžu aprēķinu ietekmē apstāklis, ka uzņēmuma daļas vienam no īpašniekiem 2017.gadā pieder tikai 2 mēnešus, bet otram – jau ilgstoši?