Uzņēmums tiek likvidēts, un visus krājumus (preces pārdošanai interjera salonā) plānots pārdot saistītajam uzņēmumam, kas ir tikko nodibināts. Abu uzņēmumu darbības veids sakrīt. Vai šos krājumus drīkst pārdot par tādu pašu cenu, par kādu tie tika iegādāti no piegādātājiem Eiropas Savienībā? Vai tomēr jāizmanto kāda no transfertcenu noteikšanas metodēm?