Viens no bieži izmantotajiem transfertcenu instrumentiem starp saistītajiem uzņēmumiem ir darījumi ar nemateriālo īpašumu. Šī gada maijā izstrādāti grozījumi transfertcenu vadlīnijās. Lai gan grozījumi nemaina darījumu ar nemateriālajiem īpašumiem būtību, tomēr ievērojami maina nemateriālā īpašuma vērtēšanas principus.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Padome 23.05.2016. apstiprināja grozījumus ESAO vadlīnijās "Transfertcenu vadlīnijas daudznacionālajiem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām" (transfertcenu vadlīnijas). Grozījumi tika izstrādāti tā sauktā BEPS (base erosion and profit shifting) plāna jeb ienākuma samazināšanas un peļņas novirzīšanas ierobežošanas plāna ietvaros, un viena no šī plāna aktivitātēm bija vērsta tieši uz nemateriālā īpašuma darījumu regulējumu. Tā rezultātā ir pilnībā mainīta transfertcenu vadlīniju VI nodaļa.