Rakstu sērijas noslēgumā izskatīsim pārējos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas (angliski BEPS) Darbības plānu ziņojumus, kas gan nav tiešā veidā saistīti ar transfertcenu noteikšanas regulējumu, bet var netieši ietekmēt uzņēmumu grupu transfertcenu stratēģiju. Turpmāk ir sniegts neliels ieskats dažos citos būtiskākajos ziņojumos, kas būs aktuāli Baltijas valstīm.