Šajā rakstā ir pievērsta uzmanība izmaiņām, kas saistītas ar nesen publicētajiem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas (angliski BEPS) projekta gala ziņojumiem un to ietekmi uz saistīto personu darījumiem. Raksta turpinājumā lasiet par trīs līmeņu transfertcenu dokumentāciju, kā arī par dokumentācijas atjaunošanas prasībām.