Lai uzņēmums varētu sekmīgi strādāt, attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus, vajadzīga teicama darba organizācija un pareiza darbinieku darba laika plānošana. Viens no instrumentiem, kas palīdz efektīvāk izmantot darbaspēku, ir darba laika kalendārs.

Jaunais darba laika kalendārs 2023.gadam, kas izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem – pamatā Darba likumam (DL) –, palīdzēs dažādu profesiju pārstāvjiem (vadītājiem, meistariem, brigadieriem, grāmatvežiem, normētājiem, personāla vadības speciālistiem u.c.) plānot, uzskaitīt un kontrolēt darbinieku darba laiku.