Uzņēmumā daļai darbinieku ir noteikts summētais darba laiks, no janvāra koplīgumā paredzētais virsstundu pārskata periods ir 2 mēneši. Tas nozīmē, ka virsstundas darbiniekam tiek aprēķinātas pārskata perioda beigās – februāra beigās. Kā rīkoties gadījumā, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības pirms pārskata perioda beigām, piemēram, 10.februārī? Vai šajā gadījumā par pārskata periodu tiek uzskatīts laika posms no 1.janvāra līdz 10.februārim? Vai pārsniegtās stundas uzskatāmas par virsstundām? Vai tomēr virsstundas netiek rēķinātas, jo nav nostrādāts pilns pārskata periods?

Atbildē uzzināsi:

  • Ko nozīmē summētais darba laiks.
  • Kādās situācijās ir pieļaujams virsstundu darbs.
  • Vai attaisnojošu prombūtni ieskaita darba laikā.