Darbiniekam noteikts summētais darba laiks ar pārskata periodu trīs mēneši. Pirmajā mēnesī nostrādātas trīs darba dienas, pēc tam atvērta darbnespējas lapa, kura turpinās līdz pārskata perioda beigām. Pirmajā mēnesī normas stundu skaits, ņemot vērā slimības lapu, ir divas darba dienas. Rezultātā, noslēdzoties pārskata periodam, ir izveidojušās virsstundas. Kurā mēnesī tās jānorāda? Vai par virsstundu darbu ir jāvienojas rakstveidā, un vai pirmā mēneša darba grafikā jāveic izmaiņas?